VERA dezinfekční gel na ruce 100ml

50.00 

Antibakteriální gel na ruce ničí 99,9 % virů a bakterií bez použití vody.

Skladem

Použití:
Naneste na dlaně požadované množství(2ml) a rozetřete.

Antibakteriální gel na ruce ničí 99,9 % virů a bakterií bez použití vody. Je vhodný pro použití na cestách, před jídlem, po použití veřejných toalet a k desinfekci rukou v situacích, kdy nemáte možnost umýt si ruce mýdlem a vodou.

Upozornění:
Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Jen pro vnější použití. Skladujte při teplotě do 30 °C.

Nebezpečí obsahuje isopropanol vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsboit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.Chraňte před teplem a slunečním zářením nebo jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorech. Při ZASAŽENÍ OČÍ několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud přetrvává vyhledejte lékařskou pomoc. Skladujte uzamčené. Odstraňte obal v souladu s místními předpisy.